Sunday, April 10, 2016

ज्ञान वृक्षाखाली शब्द फुलांना बहरThursday, April 7, 2016

ई साहीत्य चरित्र विभाग


#esahity #चरित्र 

धगधगते यज्ञकुंड : विनायक दामोदर सावरकर
लेखक : श्रीकांत वा .नेर्लेकर
------------------
Free download #eBook copy @ 
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dhagdhagte_yadnyakund_single_page.pdfसूर्यपुत्र लोकमान्य ~ डॉ. स्मिता दामले
------------------
Free download #eBook copy @ 
------------------२६/११ चे अमर हुतात्मे ~ संजय वाघ

------------------
Free download #eBook copy @ 

------------------
ई-साहित्य प्रतिष्ठान
esahity@gmail.com

Saturday, March 19, 2016

नथुराम गोडसे

Friday, March 11, 2016

श्याम वनमाली गिरिधारी

श्याम वनमाली गिरिधारी

श्याम वनमाली गिरिधारी

मृगमदतिलक विराजत भाली
कृष्ण कुरळ अलक मृद गाली
शारद पूनावा कालिंदी तटी
रास रंगला कदंब तळमटी
गोप गोपिका कर कर गुंफिती
भ्रमती धुंद लय ताली

श्याम वनमाली गिरिधारी
कृश कटी वरती
झुलती किंकिणी
किरण झळकती
रत्न कंकणी
रुणुझुणु  नाद पैजनी  
यमुना गान मय झाली

श्याम वनमाली गिरिधारी
हसीत  बिलसते
हरी वदनावर
अधरी  मुरली
मधुर मधुर
स्वर
रास रंगला रमले स्थिर चर
झुकले नील नभ खाली
श्याम वनमाली गिरिधारी


~ ओंजळीतून मनाच्या 


Tuesday, March 8, 2016

आज काल महिलांवर

आज काल महिलांवर होणारे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत .. हे थांबवण्यासाठी कोण कोण प्रयत्न
करत आहे त्या पेक्षा प्रत्येक महिलाने आपली रक्षा स्वतः करण्या साठी ... स्वतः सक्षम व्हावं . स्व रक्षणाला जास्त प्राधान्य द्यावं . महिलांची लोकसंख्या कमी होत आहे ह्याचं मूळ कारण सामाजिक मानसिकता आहे जी स्त्री जन्म नाकरते ... अजूनही स्त्री भृण हत्येचं प्रमाण कमी झालेलं नाही .... प्रत्येक स्त्री ने अश्या कु प्रथांचा विरोध करणं खूप गाजेचा झाल आहे ... अजूनही हुंडा पद्धतीला पाठींबा दिला जातो ही तर शोकांतिका आहे .. ह्या स्वतंत्र भारत देशाची जिथे स्त्रीला अजूनही कमी लेखाला जाते ..
हीच समाजाची मानसिकता बदलण्याची अत्यंत गरज आहे ... त्या मुळे खर्या अर्थाने महिलांना
स्वतंत्र आणि मान सुद्धा मिळू शकेल समाजात ...
स्त्रीचा आदर करण्याचे संस्कार खर तर आई वडलांनी बिम्ब्वण्याची प्राथमिक कर्तव्य आहे ... त्या मुळेच समाज सुदृढ होईल आणि महिला सबलीकरण होण्यास मदत होईल ...
#विद्या
http://vidyapalkar.blogspot.com/

Monday, February 29, 2016

लेख ~ म टा मैफल पुणेSaturday, February 27, 2016

विश्व मराठी ई पुस्तकांचे


ई पुस्तके गिरवता आहेत मराठी कित्ता

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

About Us

Blog Created By Vidya Palkar

COPYRIGHT

Creative Commons License
Me Marathi by Blogger is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.
Based on a work at nurtureones.blogspot.in.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://nurtureones.blogspot.com/.

मराठी चित्रकविता

FOLLOW ME ON TWITTER

Follow vidyapalkar on Twitter

Monthly Visitors